Skupno število ogledov strani

torek, 22. marec 2011

Ustanovni občni zbor Domoljubne krajevne organizacije Puconci
Delovno predsedstvo
ustanovnega zbora.
V nedeljo 20.3.2011 smo imeli v kulturni dvorani ustanovni občni zbor Domoljubne krajevne organizacije Puconci. Nastala je z ukinitvijo in razpustitvijo Krajevne organizacije borcev za vrednote NOB Puconci. zaradi večletnega prizadevanja za samostojno, da bi postali samostojna pravna oseba. Ker za to nismo dobili soglasja smo se v skladu z zakonom o društvih organizirali. Že nekaj let smo v svoj letni program zapisovali, da zaradi odnosa same matične organizacije se moramo po svoje organizirati. Tako smo se zbrali v Puconcih in opravili v skladu z skupščino prejšnje KO razpustitev le -te in ustanovitev samostojne, ki bo v vsebinskem smislu delovala z vsemi, ki spoštujejo domoljubje, svobodo, mir in tovarištvo, vrednote NOB in osamosvojitvene vojne. Glede na sedanje, večina so pripadniki Narodne in civilne zaščite osamosvojitvene vojne bomo vsebino dela usmerjali k tovrstnemu povezovanju. Naša usmeritev in program dela pa bo slonel na vrednota naše polpretekle in pretekle zgodovine.

Na skupščini smo sprejeli pravila, izvolili vodstvo in sprejeli program dela. Ustanovne skupščine se je udeležil predstavnik PVD Sever Marjan Horvat in praporščak. Prav tako je bil prisoten pooblaščenec župana Jožef Rituper, kot član OS in predsednik OZ KTD. Predstavniki prijateljev iz KO BZV NOB M. Pijade Maribor in Vitanje so se vabilu upravičili.
Jožef Rituper
Delovno predsedstvo ustanovnega zbora: Rudol Banfi, zapisnikar. zbor je vodilo predsedstvo v sestavi: na sredini Zorica Sečko, predsednica, Štefan Šantavec in Jože Časar, člana;
Marjan Horvat, predstavnik
Policijskega veteranskega
društva Sever za Pomurje
je pozdravil zbor in zaželel
 nadaljnjega uspešnega sodelovanja.Jože Rituper, predstavnik občine, predsednik Občinske zveze KTD in ŠKTD Pečarovci pozdravlja ustanovni zbor. Je aktiven sodelavec pri izvedbi zaključnih prireditev pohodov spominov in tovarištva, v spomin na osamosvojitveno vojno in praznik obćine Puconci ter soustvarjalec pisanja knjige o dogodkih v zvezi z zdravljenjem hudo ranjenega komandanta Prekmurske čete v Pečarovcih.

Po uspešno izvedeni skupščini in ustanovnem zboru članstva smo v avli kulturne dvorane opravili manjšio pogostitev in pokramljali o aktivnostih, ki nas čakajo v tem letu. Prva je organizacija in izvedba eksurzije v Dražgoše in bolnico Franjo. Družabno srečanje v kuhanju pasulja, organizacijo in vodenju obiskov prijateljev iz vse Sloveniji po spominskih obeležjih v Pomurju: Dom borcev in mladine na Vanečo, Vrt spominov in tovarištva Petanjci, Domačija Štefana Kovača v Nedeljici in Motvarjevske koče ter Trajbarjeve zidanice. Večina članov je izrazila podporo sedanjim prizadevanjem in da se bo v čim večjem številu le teh udeleževala. V članstvo pa moramo še bolj pripeljati mlade ljudi, ki bodo spoznavali in cenili vrednote s katerimi se je slovenski narod razvijal.