Skupno število ogledov strani

torek, 15. februar 2011

Podelitev nagrade in priznanj KO, predsednik Jože Časar je podal obrazložitev za prejemnike, podelitev sta opravila Štefan Šantavec, blagajnik in Slavko Šebjanič, podpredsednik. Prejemnik na sliki je Stanko Veren iz Doline. Prejemniki so še bili: Evgen Sapač, bivši podžupan občine Puconci, Mihael Tremel, Zoltan Sever, Kuhar Darko, Karel Žekš, Ludvik Horvat, Jože Osojnik in Andrej Kovač.

Zdaj že lahko našo organizacijo imenujemo kar z novim imenom:

DOMOLJUBNA KRAJEVNA ORGANIZACIJA PUCONCI ali krajše


DKO Puconci.

V Šalamencih, v Gasilskem domu, smo imeli 23.januarja 2011 letno skupščino naše organizacije.

                                                Delovno predsedstvo letne skupščine:Jože Časar, predsednik, podaja poročilo o uspešenem delu, blagajnik Štefan Šantavec, se pripravlja za podajo finančnega poročila, delovno predsedstvo: na sredini Zorica Sečko, predsednica in Slavko Šebjanič in Ivica Stopar člana ter Darinka Kulič, zapisničarka.


                                                      S skupščine si oglejmo nekaj slik.

Predstavnik Policijskega veteranskega društva Sever
za Pomurje Iztok Trček pozdravlja skupščino.

Podpredsednica ZBZV NOB M: Sobota
Nada Mladenovič v svojih razmišljanjih.
Mihael Tremel, prejemnik priznanja in nagrade.
Dvorana vaško-gasilskega doma Šakamenci se je počasi polnila z udeleženci skupščine in gosti. Že več letni odnos matične organizacije do naših aktivnosti in pokrivanja stroškov le-teh. Zaradi tega je naš program dela že več let napovedoval iskanje nove organizacijske in vsebinske organizacije. Skupščina je sprejela sklep, da v roku dveh mesecev se najde najprimernejša rešitev. Da postanemo samostojna pravna oseba z še širšo vsebino delovanja.